-Dnevni odmor u sobama ( 10-21h)                   1300,00 din
      -Dnevni odmor u apartmanima (10-21h)          1300,00 din
      -Prenoćište u sobama (po osobi)                       1200,00 din
      -Najam apartmana po danu (5 ležaja)              2400,00 din